Vi bryr oss

Kaiku24 är en offentligt ägd och ideell tjänsteleverantör som skapar bättre verksamhetsförhållanden för social- och hälsovårdstjänster. Kompetent bedömning av vårdbehovet samt lämplig hänvisning, rådgivning och omvårdnad förbättrar effektiviteten i servicesystemet och kundnöjdheten.

Vi vill att alla ska vara nöjda

Kaiku24 erbjuder ett nytt sätt att utveckla verksamheten inom social- och hälsovårdssektorn. Vi underlättar tillgången till tjänster och ökar tjänsternas effektivitet genom att vi använder oss av digitala verktyg och distanskontakter, vilket bidrar till ett ökat välbefinnande för kunderna, personalen och aktörerna inom sektorn.

Kunder kan enkelt kontakta vårt digitala servicecenter via olika kanaler. Vi svarar alltid snabbt och kan kontaktas när som helst, dygnet runt. Våra experter hänvisar snabbt kunder till den vård eller de tjänster som de behöver. Kunder betjänas på distans när det bedöms vara det snabbaste sättet att föra processen framåt.

En precis fördelning av tjänsteresurser svarar på aktuella utmaningar inom social- och hälsovårdssektorn. På detta sätt kan vi tillsammans skapa välbefinnande i hela Finland.

Alla gynnas

Kaiku24 gynnar social- och hälsovårdssektorn på många sätt – från kunder till tjänsteleverantörer på riksnivå.

  1. Möjliggör tillgång till tjänster som kunderna behöver och utveckling av det praktiska arbetet.
  2. Låter kunderna snabbare komma till en mottagning med hjälp av banbrytande digitala verktyg.
  3. Hänvisar kunderna precist till den distansmottagning som kunderna behöver, efter kontakt och behovsbedömning.
  4. Distansmottagningen gör det lättare för resurserna inom social- och hälsovårdssektorn att räcka till då det finns mer tid på den fysiska mottagningen. Då räcker resurserna lättare till och det dagliga arbetet blir smidigare.
  5. Ökar effektiviteten hos de social- och hälsovårdstjänster som tillhandahålls.
  6. Kaiku24-tjänsterna produceras i samarbete med aktörer inom social- och hälsovårdssektorn, med beaktande av befintliga tjänster.
  7. Främjar förutsättningarna för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i kundarbetet och förbättrar kundnöjdheten.
  8. Ökar personalnöjdheten genom att skapa en verksamhetsmiljö och praxis för ett smidigt och effektivt arbete och genom att erbjuda goda personalförmåner.

Kaiku24-värderingarna

Pålitlighet präglar all vår verksamhet. Våra kunder kan vara säkra på att de kommer att få de tjänster som passar dem bäst, alltid med beaktande av individuella behov. Detta möjliggörs av våra experters omfattande och gedigna expertis. Pålitlighet är också ett stark inslag i vårt sätt att behandla kundernas uppgifter med noggrant beaktande av datasäkerhet och patientdatasäkerhet. Pålitlighet är en del av interaktionen inom arbetsgemenskapen, samt en del av vår dagliga verksamhet också när det handlar om att våra experter kan lita på varandras yrkeskunskaper, vilket garanterar goda förutsättningar för att ge våra kunder bästa möjliga service.

Social- och hälsovårdskunder vänder sig till oss för smidiga och för dem bäst lämpade tjänster. Vi är kända för vår omfattande expertis, vårt serviceinriktade arbetssätt och vår förmåga att ta hänsyn till våra kunder i alla situationer. Vår tjänst har en betydande inverkan inte bara på den enskilda kundens välbefinnande, utan också på samhället som helhet, hur väl samhället fungerar och hur bra samhället mår. Vi kan påverka utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster över hela landet genom vår verksamhet; genom att göra tjänsterna för kunder inom social- och hälsovårdssektorn smidigare och genom att optimera resursallokeringen, vilket skapar förutsättningar för aktörer inom social- och hälsovårdssektorn att spara på resurser och dra ner på kostnader. Vår verksamhet visar våra samarbetspartner att vi är bättre tillsammans när vi tillhandahåller de mest effektiva tjänsterna för våra kunder.

Vi bryr oss verkligen om människor och deras välbefinnande. Vi erbjuder våra kunder tjänster som bidrar till deras hälsa genom att effektivisera hälsovården. Kunden betjänas vänligt i olika kundsituationer och med noggrann hänsyn till kundens aktuella behov. Kunden får alltid en personlig tjänst som passar kunden bäst, vilket möjliggörs av gedigna yrkeskunskaper hos våra experter. För att vi ska kunna tillhandahålla den mest effektiva tjänsten är våra experters gedigna kunskaper av avgörande vikt. Vi tar hänsyn till detta i våra rekryteringar, men också genom att utbilda våra experter och dela den kunskap de för med sig inom vårt arbetsgemenskap. Dessutom uppmuntrar vi våra experter att kontinuerligt utveckla sina
yrkeskunskaper.

Vi agerar i enlighet med etiska principer och främjar en öppen verksamhetskultur. Vår verksamhet gör det möjligt att öka det allmänna välbefinnandet i samhället och vi främjar detta på etiskt accepterade sätt. Öppenhet är en viktig del av vårt sätt att tänka; en transparent verksamhet lägger grunden för en verksamhet där våra etiska principer återspeglas varje dag i alla sammanhang. Öppenhet är också utgångspunkten för vår ärliga interaktion med både våra kunder och våra samarbetspartner.

Framtidens social- och hälsovårdstjänster redan idag

Kaiku24 har mycket erfarenhet inom sektorn och omfattande expertis. Vi har också gedigen kompetens inom produktionen av digitala tjänster, varför vi har förutsättningarna för att hantera avancerade servicehelheter.

Med hjälp av en regionalt gemensam, men nationellt organiserad kundtjänstcentral kan man möta ett ökat vårdbehov med befintliga resurser och utan kostnadsökningar. Med dessa praktiska åtgärder löser vi aktuella utmaningar inom social- och hälsovårdssektorn.

Regering

Lauri Lehto Kymsote
Ari Nevalainen Kymsote
Merja Tepponen Eksote
Vesa Reponen
Sirpa Rantanen

Arbeta hos oss

Vi är alltid intresserade av skickliga yrkespersoner inom social- och hälsovårdssektorn. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt.
All kontaktinformation
Fyll i formuläret med din information och skicka ansökan

*” anger obligatoriska fält

Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 128 MB.
Hyväksyntä*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.