Me välitämme

Kaiku24 on julkisomisteinen ja voittoa tavoittelematon palveluntarjoaja, joka luo parempia toimintaedellytyksiä sosiaali- ja terveyspalveluille. Osaava hoidon ja avun tarpeen arviointi sekä täsmällinen, tarpeen mukainen neuvonta, ohjaus ja hoitotyö parantavat asiakastyytyväisyyttä sekä koko palvelujärjestelmän vaikuttavuutta.

Haluamme, että kaikki ovat tyytyväisiä

Kaiku24 tarjoaa uuden tavan kehittää sosiaali- ja terveysalan toimintaa. Se helpottaa palveluiden saatavuutta ja lisää niiden vaikuttavuutta digitaalisuutta ja etäyhteyksiä hyödyntäen, edistäen asiakkaiden, henkilöstön ja alan toimijoiden hyvinvointia.

Asiakkaat voivat olla helposti yhteydessä digitaaliseen palvelukeskukseemme eri kanavien kautta. Vastaamme aina viipymättä ja yhteyttä voi ottaa milloin vain, 24/7. Asiantuntijamme ohjaavat asiakkaat nopeasti tarpeen mukaiseen hoitoon tai palveluun. Asiakkaita palvellaan etäyhteyksien välityksellä, kun se arvioidaan nopeimmaksi tavaksi edistää asioita.

Palveluresurssien täsmällinen kohdentaminen vastaa sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisiin haasteisiin. Näin voimme rakentaa yhdessä hyvinvointia koko Suomeen.

Kaikki hyötyvät

Kaiku24 hyödyttää monipuolisesti sosiaali- ja terveysalaa – asiakkaista aina valtakunnantason palveluntuottajiin asti.

  1. Mahdollistaa asiakkaiden tarvitsemien palveluiden saatavuuden ja käytännön työn kehittämisen.
  2. Nopeuttaa asiakkaiden pääsemistä vastaanotolle edistyksellisiä digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.
  3. Ohjaa asiakkaat täsmällisesti yhteydenoton ja tarvearvioinnin jälkeen heidän tarpeidensa mukaiseen etävastaanottoon.
  4. Etävastaanotto auttaa kohdistamaan sosiaali- ja terveysalan voimavarat oikein vapauttaessaan aikaa fyysiseen vastaanottoon. Näin helpotetaan resurssien riittävyyttä ja sujuvoitetaan päivittäistä työtä.
  5. Lisää tarjottujen sosiaali- ja terveysalan palveluiden vaikuttavuutta ilman kustannusten kasvattamista.
  6. Huomioi Kaiku24:n palveluiden kokonaisuudessa sosiaali- ja terveysalan toimijoiden olemassa olevat järjestelmät, sovellukset ja palvelut.
  7. Edistää edellytyksiä parantaa asiakastyön laatua ja vaikuttavuutta ja kohentaa asiakastyytyväisyyttä.
  8. Lisää tyytyväisyyttä henkilöstön keskuudessa luomalla toimintaympäristön ja -käytännöt sujuvalle ja vaikuttavalle työn tekemiselle sekä tarjoamalla hyviä henkilöstöetuja.

Kaiku24:n arvot

Luotettavuus ilmenee kaikessa toiminnassamme. Asiakkaamme voivat luottaa saavansa itselleen parhaiten sopivaa palvelua, jossa huomioidaan aina yksilölliset tarpeet. Tämän mahdollistaa asiantuntijoidemme kattava ja syvällinen osaaminen.

Luottamus on vahvasti läsnä myös siinä, miten käsittelemme asiakastietoja tietoturvallisuuden sekä potilastietoturvallisuuden tarkasti huomioiden. Luotettavuus on osa työyhteisömme vuorovaikutusta ja päivittäistä toimintaa myös siinä, miten asiantuntijamme voivat luottaa toistensa tukeen ammattilaisina, varmistaen näin edellytykset palvella asiakkaita aina parhailla mahdollisilla tavoilla.

Sosiaali- ja terveysalan asiakkaat kääntyvät puoleemme saadakseen sujuvia ja itselleen parhaitensopivia palveluita. Meidät tunnetaan kattavasta asiantuntemuksestamme,
palveluhenkisyydestämme ja kyvystämme ottaa huomioon asiakkaamme kaikissa tilanteissa.

Palvelullamme on merkittävä vaikutus paitsi yksittäisen asiakkaan hyvinvointiin myös koko
yhteiskunnan toimivuuteen ja hyvinvointiin.

Pystymme vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen valtakunnallisesti omalla toiminnallamme; sujuvoittamalla soteasiakkaidenpalvelua sekä optimoimalla resurssien kohdentamista, luoden näin edellytyksiä
sosiaali- ja terveysalan toimijoiden resurssi- ja kustannussäästöille.

Toimintamme osoittaa kumppaneillemme, että tarjotessamme parhaiten vaikuttavia palveluita asiakkaille olemme parempia yhdessä.

Välitämme aidosti ihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Tarjoamme asiakkaille palvelua, joka terveydenhuollon sujuvoittamisen myötä edistää heidän terveyttään. Asiakasta palvellaan eri kohtaamistilanteissa ystävällisesti ja hänen senhetkiset tarpeensa huolellisesti huomioiden.

Hän saa aina henkilökohtaista ja itselleen parhaiten sopivaa palvelua asiantuntijoidemme korkean ammattitaidon mahdollistamana. Asiantuntijoidemme osaaminen on keskeisessä osassa parhaiten vaikuttavan palvelun tarjoamisessa.

Huomioimme tämän rekrytoinneissamme, mutta myös asiantuntijoidemme kouluttamisella ja kokemuksen mukanaan tuoman tiedon jakamisella työyhteisömme sisällä. Kannustamme lisäksi asiantuntijoitamme kehittämään jatkuvasti omaa ammattitaitoaan

Toimimme eettisten periaatteiden mukaan ja avoimuuden kulttuuria vaalien. Toimintamme mahdollistaa yleisen hyvinvoinnin lisäämisen yhteiskunnassamme ja edistämme tätä eettisesti hyväksytyillä tavoin.

Avoimuus on keskeinen osa ajattelutapaamme; kun toimintamme on läpinäkyvää, luo se perustan eettisten periaatteiden näyttäytymiseen joka päivä ja kaikissa yhteyksissä.

Avoimuus on myös lähtökohta käymällemme rehelliselle vuorovaikutuksellemme niin palveluamme käyttävien asiakkaidemme kuin yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan palvelut jo tänään

Kaiku24:llä on paljon kokemusta alasta ja laajasti asiantuntijuutta. Osaaminen on vahvaa myös
digitaalisten palveluiden tuottamisessa, joten edistyksellisten palvelukokonaisuuksien luominen
hallitaan hyvin.

Alueellisesti yhteisen, mutta kansallisesti järjestetyn asiakaspalvelukeskuksen avulla pystytäänvastaamaan hoivan tarpeen kasvuun nykyisillä resursseilla ja kustannuksia kasvattamatta. Näin ratkotaan käytännön toimilla sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia haasteita.

Hallitus

Lauri Lehto Kymsote
Ari Nevalainen Kymsote
Merja Tepponen Eksote
Sirpa Rantanen
Vesa Reponen

Anna meille palautetta

Kaikki palaute on arvokasta, jotta voimme kehittää toimintaamme entistäkin paremmaksi. Kerro oheisessa lomakkeessa, mitä on mielessäsi ja lähetä palautteesi meille.
Kaikki yhteystiedot
Oletko kiinnostunut palveluistamme tai haluatko antaa meille palautetta. Kerro oheisessa lomakkeessa, mitä on mielessäsi ja lähetä palautteesi meille

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyntä*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.